Om Signalspaning pågår

Signalspaning pågår - logo

I Signalspaning pågår får vi följa den dagliga kommunikationsspaningen som FRA, Försvarets radioanstalt, utför mot det svenska folket. Lyssnarna erbjuds här tjuvlyssna på vad tjuvlyssnarna på FRA tjuvlyssnar på hos lyssnarna. Via de signalsspaningsfiler vi kommer över – och här publicerar – kan vi visa vad signalspanarna egentligen avlyssnar. FRA-medarbetarnas intresse för Sveriges rikes säkerhet framstår direkt underställt att underhålla sig själva. För dessa våra medmänniskor tycks ändamålen helga medlen.

Signalspaning pågår är en satirisk skildring av vårt samhället och statens bevakning av densamma. Vi får höra medborgarnas samtal till t ex myndigheter, kommuner, försäkringsbolag, truckutbildare och till varandra. Vanliga och ovanliga samtal mellan vanliga och ovanliga svenskar. Rörda som upprörda – mest upprörda!

Försvarsanställda vill också ha roligt – och det är högst möjligt att det är (just) därför som: Signalspaning pågår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *